Caps
KBC
Axxi
XMarketing
Tentz

AGENDA

29/04/2019 Benchmarkingsessie HR Managers
07/05/2019 12u15 tot 13u45 : LunchXposee over Biodioversiteit en Milieubewustzijn bij bedrijven
TERUG NAAR OVERZICHT
Werken kruispunt Flanders Field Anzegemseweg

Werken kruispunt Flanders Field Anzegemseweg

Mededelingen / Gemaakt op maandag 14 januari 2019

Het is de bedoeling om de Steenovenstraat ook af te sluiten en dit om gevaarlijk verkeer te vermijden.
Bedrijven met vestiging in de Steenovenstraat werden persoonlijk gecontacteerd worden door de stad.

Shuttle into the Zone zal tijdens de werken noodgedwongen halt houden aan de bushalte in de Anzegemseweg in plaats van in de Flanders Fieldweg.

De omleiding bestaat in een afwikkeling via de Franklin Rooseveltlaan / Wortegemseweg en dit voor beide richtingen.
De tijdsregeling van de lichten ter hoogte van kruispunt Expressweg / Franklin Rooseveltlaan zal aangepast worden in functie van de omleiding om een eventuele file op de expressweg en in de Franklin Rooseveltlaan te beperken.
Het feit dat de Flanders Fieldweg afgesloten zal zijn vanaf 4 februari 2019 zal ten laatste in week 4 aangegeven worden op de op- en afritten, Anzegemseweg en Expressweg.

Tevens zal er op de website een infobericht op de website gelanceerd worden.

·         Het volledige kruispunt Flanders Fieldweg / Eugene Bekaertlaan / Expressweg zal voorzien worden van nieuwe driekleurige lichten met een aangepaste tijdsregeling.
Deze werd opgesteld door wegbeheerder AWV en zal geëvalueerd worden na openstelling,
mochten aanpassingen nodig zijn kan er door AWV op korte termijn bijgestuurd worden.

De nieuwe toegangsweg naar de Industriezone via de Eugène Bekaertlaan vanuit de Anzegemseweg kan pas open gesteld worden wanneer het volledige kruispunt operationeel kan zijn. Dit in functie de nieuwe verkeerslichten en daarbij horende regeling waarvoor AWV instaat.
Afhankelijk van de uitvoering, eventueel weerverlet, onvoorziene omstandigheden, … voorziet men een definitieve openstelling begin maart 2019.


Bij vragen, neem gerust contact met ons op.

Gerelateerd nieuws

VROOMENQUETE : bevraging naar het woon-werkverkeer op Industriezone Waregem Zuid

VROOMENQUETE : bevraging naar het woon-werkverkeer op Industriezone Waregem Zuid

Mededelingen / Gemaakt op donderdag 10 januari 2019

Omdat elk van ons er belang bij heeft vlot van en naar het werk te kunnen komen, omdat het aantal parkeerplaatsen op de zone steeds meer neigt naar een tekort en omdat we allemaal ons steentje kunnen bijdragen aan het creeëren van een betere werkomgeving organiseert Indsutriezone Waregem Zuid de grote VROOMENQUETE. We gaan na in welke mate het gemeenschappelijk aanbieden van een alternief voor het huidige woon-werkverkeer van en naar onze zone nuttig kan zijn. De VROOMENQUETE telt 9 vragen en het duurt nog geen 4 minuten om ze in te vullen. Daarom willen wij alle bedrijven aanmoedigen om de VROOMENQUETE door te sturen naar hun werknemers zodat zij deze massaal invullen. Zo kunnen wij de situatie op de zone op een goede manier in kaart brengen en kunnen we zien waar de noden liggen. U kan de VROOMENQUETE bereiken en doorsturen via deze link : https://nl.surveymonkey.com/r/QDK5QNM

LEES MEER
Biodiversiteit op industriezones

Biodiversiteit op industriezones

Mededelingen / Gemaakt op donderdag 22 november 2018

Biodiversiteit op West-Vlaamse Bedrijventerreinen
Op maandag 10 december 2018 organiseert POM West-Vlaanderen in samenwerking met de  overige West-Vlaamse ondersteunende partners een event rond Biodiversiteit op de West-Vlaamse bedrijventerreinen en de bedrijven.

 

LEES MEER